College wil vakantieverhuur (Airbnb) in buurten verbieden

Toeristen bij De Hallen. Veel inwoners van West verhuren overnachtingsplekken via Airbnb. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het college van B en W is met een voorstel gekomen voor een nieuwe huisvestingsverordening die in 2020 zou moeten ingaan. Daarin is opgenomen dat vakantieverhuur van particuliere woningen tot dertig dagen nog wel mag, maar dat die in bepaalde buurten verboden kan worden.
Eind vorig jaar diende de PvdA in de gemeenteraad al een motie in voor een vakantieverhuurverbod in onder meer de Kinkerbuurt, postcodegebied 1012 (De Wallen) en de Haarlemmerbuurt. De motie haalde toen een meerderheid. Of het verbod inderdaad voor deze buurten gaat gelden, hangt af van een onderzoek dat de gemeente gaat doen naar de overlast die bewoners ervaren van Airbnb.
In de verordening is ook opgenomen dat onderwijzers en verplegers voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Ook worden er maatregelen genomen tegen de overlast door de toegenomen ‘verkamering’ van woningen in de stad. Voor een vergunning voor kamerverhuur moeten panden voldoen aan geluidseisen en moet er in de woning een gemeenschappelijke ruimte zijn van 11 vierkante meter.