PvdA en GroenLinks willen forse beperking verhuur Airbnb

Toeristen op de Overtoom. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

PvdA en GroenLinks pleiten voor beperkingen aan de vakantieverhuur via Airbnb en andere platforms. De twee coalitiepartijen willen de verhuur van gehele woningen in Amsterdam verbieden. Verhuur aan toeristen mag dan alleen nog als de eigenaar zelf aanwezig is in de woning. West telt de meeste Airbnb-adressen van de hele stad. 

Rond driekwart van het aanbod gaat om hele woningen, zo blijkt volgens PvdA en GroenLinks uit onderzoeken. Die zouden straks niet meer verhuurd morgen worden zonder dat de eigenaar er ook verblijft. PvdA en GroenLinks hebben het college van B en W verzocht deze aanscherping van de regels te onderzoeken.

De partijen stellen de stad New York als voorbeeld. Daar is vakantieverhuur van gehele woningen niet meer toegestaan, aldus PvdA en GroenLinks. Door de beperking komt er volgens de partijen weer meer woonruimte vrij en wordt de overlast door toerisme ingeperkt. ‘Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen’, aldus de raadsleden Heinhuis en Renssen in schriftelijke vragen aan het college.

Amsterdam voerde al eerder beperkingen in voor vakantieverhuur, onder meer een registratieplicht en een maximum van 30 nachten per jaar. De PvdA en GroenLinks verwachten dat een verbod op het verhuren van volledige woningen ‘ontmoedigend’ kan werken en zo het gebruik van Airbnb verder zal terugdringen. 

D66 nam onlangs het voortouw bij een plan om de terminal voor cruiseschepen in het centrum op den duur te sluiten. Dit om vervuiling tegen te gaan, maar ook om het toerisme te reduceren. 

DeWestkrant