Kamer, bank of matras over? Bied studenten onderdak! 

Foto Richard Mooyman
Hoogstins

Er is een groot tekort aan studentenwoningen. De situatie in Amsterdam is dermate ernstig dat mogelijk honderden internationale studenten geen huisvesting zullen hebben voor het begin van het nieuwe studiejaar. Ook de UvA en de VU onderschrijven dit probleem en roepen internationale studenten op om niet naar Amsterdam te komen. Om te voorkomen dat studenten daadwerkelijk op straat komen, is het initiatief No Room For Us opgezet. Geef je op als je tijdelijke ruimte hebt voor een student in nood, alle hulp is welkom! Scan de QR-code en meld je aan als je een student wilt helpen! Het gaat om tijdelijke opvang aan het begin van het jaar, zodat internationale studenten een uitvalsbasis hebben aan het begin van het studiejaar en vanuit daar verder kunnen zoeken naar huisvesting. Je kunt zelf aangeven hoelang je de student wilt/kunt huisvesten. 

Wilt je eerst meer informatie? Kijk dan op onze site: asva.nl/noroomforus.