Schat aan verhalen over WOII

Hoogstins2024

De Admiraal de Ruijterschool aan de Bestevaerstraat is deze maand bezig met een heel bijzonder project: Oorlog in mijn Buurt. De kinderen van groep 8 krijgen gastlessen over de oorlog en zij interviewen ouderen die tijdens de oorlogsjaren in hun buurt woonden. Oorlog in mijn buurt is een project dat loopt op scholen in de hele stad.

Bijzonder aan de Admiraal de Ruijterschool is dat die zelf een interessante oorlogsgeschiedenis heeft. Onderduikers zaten boven de gymzaal, de hoofdmeester was actief in het verzet, net als zijn zoon die ook leraar was op de school. Hij hoorde bij de Trouw-groep en werd in 1944 in Vught gefusilleerd.

De kinderen bereiden de interviews voor aan de hand van achtergrondinformatie en archiefonderzoek en gaan onder begeleiding van ervaren schrijvers de ouderen interviewen. Mooie verhalen en ontmoetingen zijn op die manier tot stand gekomen.

Dhr. Aussen vertelde over zijn onderduikadres op de Jan van Galenstraat. De kinderen bezochten met Simon Italiaander de Stolpersteine die ter herinnering aan zijn ouders op de Admiraal de Ruyterweg liggen. Er werd gesproken met Ad Corver, in de Augustinuskerk in Nieuw Vredenburgh staat de naam van zijn broer op een gedenksteen. Lex Lammen, tevens oud leerling van de school kwam langs. Hij vertelde over de hongerwinter en dat de school dicht moest, omdat de kolen uit het kolenhok gestolen waren en er dus geen kachel kon branden in deze koude winter. Fred Fontijn vertelde over de vele familieleden, die allemaal in West woonden, die hij verloren is in de oorlogsjaren. Zoals zijn oom en tante, de oorspronkelijke eigenaren van ijzerhandel de Vijl. Van local celebrities Ab en Ali Kool kregen de kinderen zelfs nog originele distributiebonnen mee.

Het project gaat nog verder. Op 25 maart zullen de kinderen tijdens een eindpresentatie op de school het verhaal van ‘hun’ oudere presenteren in bijzijn van iedereen die aan het project heeft meegewerkt. Op die manier worden alle verhalen niet alleen bewaard, maar ook doorverteld door een nieuwe generatie erfgoeddragers.

Vanaf 1 april komen alle verhalen van Oorlog in mijn buurt op de website te staan. Binnenkort publiceert De Westkrant ook een van de verhalen van Oorlog in mijn buurt in West.

Tekst en foto: Angelique van der Pol, Verhalenschat.  (06-51353392)