Kruispunt bij Marnixbad moet veiliger worden

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De kruising bij het Marnixbad is een beruchte plek als het gaat om ongelukken en bijna-ongelukken. De gemeente wil het kruispunt veiliger maken, onder meer door een bus- en tramhalte te verplaatsen en te verlengen. Het college van B en W heeft het definitieve verkeersontwerp vastgesteld. 

Op deze onoverzichtelijke plek bij het Marnixplein moeten alle verkeersdeelnemers alert zijn. Er rijden veel trams, bussen, taxi’s, andere auto’s en massa’s fietsers. Ook steken voetgangers over, onder meer naar de krappe bus- en tramhalte op de Zaagpoortburg naast het zwembad.

Met het oog op de toename van fietsers en openbaar vervoer in de Marnixstraat wil de gemeente het kruispunt verkeersveiliger maken. De bus- en tramhalte op de Zaagpoortbrug wordt verplaatst naar de Marnixstraat, waar meer ruimte is om bussen en trams gelijktijdig te laten stoppen.

Het nieuwe ontwerp staat een eventuele wijziging van de maximum-snelheid voor auto’s niet in de weg, aldus de gemeente. De Marnixstraat staat bekend als onveilig, ook omdat automobilisten vaak (te) hard rijden. De werkzaamheden voor de herinrichting van het kruispunt beginnen in oktober.