Veiligere inrichting kruispunt Haarlemmerweg

De kruising gezien vanuit de Van Hallstraat. Fietsers kunnen straks rechtdoor de Haarlemmerweg oversteken, terwijl op deze plek auto's vanuit de centrumkant niet meer linksaf mogen, zoals de auto geheel links. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het kruispunt van de Haarlemmerweg met de Van Hallstraat krijgt een veiligere inrichting met een betere doorstroming van het verkeer. Voor fietsers komt er een nieuwe oversteekplaats tussen de Van Hallstraat en het Westerpark. Dat meldt de gemeente in een brief aan buurtbewoners. 

Automobilisten op de Haarlemmerweg kunnen vanuit de centrumkant straks niet meer linksaf naar de Van Hallstraat, zo wil de gemeente. Sommige buurtbewoners reageren kritisch in de Facebookgoep Westerparkbewoners. Zij wijzen erop dat ze met de auto om moeten gaan rijden en dat andere straten in de buurt drukker zullen worden.

Voor de vele fietsers op het kruispunt is er nu onvoldoende ruimte, aldus de gemeente. Ook is de situatie onduidelijk voor fietsers die vanuit de Van Hallstraat over willen steken naar het Westerpark, of linksaf de Haarlemmerweg op willen. 

De gemeente wil daarom een nieuwe oversteek voor fietsers maken en bestaande oversteken verbreden. ‘Om dit mogelijk te maken heffen we de linksafstrook voor het autoverkeer op de Haarlemmerweg naar de Van Hallstraat op’, staat er in de brief. 

Uit onderzoek blijkt volgens de gemeente dat de afslag ‘weinig wordt gebruikt’. Bus 18 neemt deze afslag nu ook, maar dit is een tijdelijke route vanwege werkzaamheden aan een brug in de Marnixstraat. 

De werkzaamheden aan het kruispunt staan gepland voor het eerste kwartaal van 2023. 

DeWestkrant