‘Kleinere trucks naar supermarkten’

Hoogstins2024

Jumbo en Lidl moeten kleinere vrachtwagens inzetten om de nieuwe supermarkten aan de Baarsjesweg te bevoorraden. Dat stelt het bureau Goudappel Coffeng voor in een advies aan stadsdeel West.

Een deel van de buren is tegen de komst van de supermarkten, die in maart de deuren moeten openen. Zij vrezen onder meer gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers door vrachtwagens. De laad- en losplek is gepland in de Paramaribostraat.

Het stadsdeel wilde straten aanpassen om grote trucks meer ruimte te geven om te manoeuvreren. Dat viel bij buurtbewoners niet in goede aarde. Ook Goudappel Coffeng vindt het geen goed idee.

Volgens het bureau gaat het om ’een dicht bebouwde woonbuurt met een beperkte openbare buitenruimte’. Extra structurele aanpassingen voor zware vrachtwagens leiden tot een aantasting van de ruimte voor voetgangers, stelt Goudappel Coffeng.

Grote vrachtwagens kunnen alleen met aanzienlijke moeite de route volgen, zo blijkt volgens het bureau uit de tekeningen. De veiligheidsrisico’s nemen daardoor toe en de leefbaarheid zal in de beleving van gebruikers van de buurt afnemen, aldus Goudappel Coffeng. De aanpassingen van straten en stoepen is ’ongewenst en niet passend in deze woonomgeving’.

Goudappel Coffeng stelt voor te zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals bevoorrading met kortere voertuigen. De gemeente is volgens het bureau bevoegd om maatregelen te treffen om een veilige en leefbare woonomgeving te waarborgen.

Informatiebijeenkomst

De bevoorrading komt aan de orde op een informatiebijeenkomst over de komst van Jumbo en Lidl. Die vindt plaats op woensdag 1 oktober om 19.30 uur in ’t Sieraad, Postjesweg 1.