Loodverontreiniging in volkstuinen Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen

De ingang van Nut en Genoegen, een van de tuinparken waar de gemeente te veel lood in de bodem heeft gevonden. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bij een steekproef zijn te hoge gehaltes aan lood gevonden in volkstuinen, waaronder in Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen in Amsterdam-West. Dat kan risico’s opleveren bij het eten van groente en fruit verbouwd op grond met lood of voor kleine kinderen die bij het buitenspelen vieze vingers in hun mond stoppen, zo schrijven de wethouders Groot Wassink en Van Dantzig in een brief aan de gemeenteraad.

Jarenlang te veel lood binnenkrijgen kan bij een volwassene leiden tot een iets hogere bloeddruk en een verminderde nierfunctie, aldus de wethouders. In september 2023 is bodemonderzoek gedaan in 28 tuinen, verspreid over 13 volkstuinparken. In vijf tuinen (in de parken Amstelglorie, Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer) zijn sterk verhoogde waarden aangetroffen, elf tuinen zijn matig verontreinigd en twaalf tuinen schoon.

Meer onderzoek
De gemeente wil vanaf maart een uitgebreider onderzoek beginnen op volkstuinparken. De komende tijd zullen 18 parken worden onderzocht, waarbij Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer met Amstelglorie behoren tot de top drie die als eerste aan de beurt komt. De Zonnehoek staat als nummer zeven op de lijst. 

Risico’s
“Hoewel de risico’s klein zijn, willen we dat iedereen op een gezonde manier de tuin kan gebruiken”, zo staat er in de brief. “Daarom gaan wordt een loodcheck aangeboden aan alle volkstuinders, zoals we dat ook momenteel doen voor bewoners met een tuin. Voor moestuinen gelden strengere regels en wordt gelijk op meerdere stoffen onderzocht.”

Handen wassen
Als mogelijke maatregelen noemen de wethouders volledige of gedeeltelijke sanering van volkstuinen, het aanbieden van gratis teelaarde en het geven van gebruiksadviezen. In de tussentijd is het risico te voorkomen door handen te wassen na het tuinieren, en door groente te kweken in bakken met schone grond, aldus de wethouders.

DeWestkrant