Volkstuinieren in Nut en Genoegen toen

Foto Collectie Stadsarchief Amsterdam
Hoogstins2024

De beginjaren van volkstuinpark Nut en Genoegen. Op deze foto uit circa 1922 staat het tuinhuisje van de familie Blijdemasschen, met op de achtergrond de Admiraal de Ruijterweg. 

Nut en Genoegen bestaat nu honderd jaar. Het idee van volkstuinen was om krap behuisde Amsterdammers met vaak een krappe beurs de beschikking te geven over een eigen stukje groen. Om voedsel te verbouwen, of om te ontspannen. In 1927 betrok Nut en Genoegen het huidige terrein bij het Westerpark. Het complex telt nu 375 tuinen, het naastgelegen en nieuwere Sloterdijkermeer 274. 

Huurverhoging
De afgelopen weken waren turbulent voor Nut en Genoegen, Sloterdijkermeer en andere Amsterdamse volkstuinparken. Het college van B en W wilde de huur fors verhogen, waardoor tuinders vreesden dat hun geliefde tuintje onbetaalbaar wordt.

Protest
Maar na een storm van protest heeft verantwoordelijk wethouder Van Doorninck toegezegd dat de huurverhoging voorlopig niet doorgaat. Ze wil nu in overleg met de volkstuinders nieuwe plannen gaan maken, waarbij de parken ook toegankelijker moeten worden voor andere Amsterdammers.

Trots
Niet vergeten: zo begon het dus allemaal, bijna een eeuw geleden. Met in het midden een trotse Stien en Mani Blijdemasschen, rechts hun dochter Janny en zoon Jan, en links Cornelis en Marie Meijerink. 

 

DeWestkrant