Storm van protest tegen huurverhoging volkstuinparken

Spandoek bij de ingang van Nut en Genoegen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Ruim 25.000 keer is de petitie ondertekend tegen de forse huurverhogingen voor volkstuinders die het college van B en W wil doorvoeren. Ook de volkstuinparken Nut en Genoegen (375 tuinen) en Sloterdijkermeer (274 tuinen) in West voeren actie. De twee volkstuinverenigingen maken verder bezwaar tegen de mogelijke aanleg van een doorgaande fietsroute door de parken en 24-uurs openstelling. 

Volkstuinbezitters met een laag inkomen zullen hun tuin noodgedwongen moeten opgeven, zo vrezen de tuinders. Volgens de petitie gaat het -afhankelijk van het complex- om een verhoging van 400 tot 800 procent. De gemeente stelt dat de grondhuur die parken betalen aan de gemeente al tientallen jaren niet is verhoogd. Ook zijn miljoeneninvesteringen nodig in de aanleg van rioolsystemen.

Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer hebben al lang een riool, aldus Esther van der Meer, tuinder bij Nut en Genoegen. “Zelf gegraven en betaald.” Ze vindt het een ‘vreemde redenering’ dat tuinders moeten meebetalen aan een riool dat ze al zelf hebben gefinancierd en aangelegd.

Redelijk
De volkstuinders zijn bereid meer huur te betalen, aldus de petitie, maar de verhoging moet ‘redelijk en billijk’ zijn en geleidelijk worden doorgevoerd, zodat tuinders hun tuin kunnen behouden.

Rijkere Amsterdammers
In reactie op de protesten heeft verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) maandag laten weten dat de huurverhoging voorlopig de ijskast in gaat. “Even pas op de plaats nu”, twitterde zij na overleg met bestuurders van tuinverenigingen. “We gaan ideeën van tuinders langs de ambities van de gemeente leggen.”

In gesprek
“We zijn erg blij dat de wethouder heeft gezegd haar plan los te laten, met ons verder in gesprek te gaan en ons uitgangspunt te omarmen om te werken met planvorming van de parken zelf”, reageert Eric van der Putten, voormalig bestuurslid van Sloterdijkermeer en kandidaat-voorzitter van de Bond van Volkstuinders. “De parken komen dan zelf met plannen voor toegankelijkheid. Dat is aan het begin van dit jaar ook al door Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen gedaan als onderdeel van de planvorming voor het Westerpark.”

Vertrouwensbreuk
“De wethouder heeft haar excuses gemaakt en de enorme vertrouwensbreuk die is ontstaan erkend. Dat is een eerste stap”, zo reageert Iris de Veer van volkstuinvereniging Sloterdijkermeer. “Nu gaat er om of zij ook echt samen met de tuinparken aan maatwerk mee wil werken. Het vertrouwen is niet zo maar hersteld. Wij willen erkenning voor al het werk wat we doen aan paden en perken die voor iedereen toegankelijk zijn.”

Rijkere Amsterdammers
De wethouder deed vorige week ook al enkele toezeggingen. Het is volgens haar niet de bedoeling dat een volkstuin straks alleen iets is voor de rijkere Amsterdammers. Een van haar voorstellen is dat tuinders met een laag inkomen vijftig procent korting krijgen op de huurprijs. Dit moet dan worden betaald uit een opslag voor huurders met een hoger inkomen. De huurverhoging zou dan mogelijk geleidelijk over een periode van vijf jaar worden doorgevoerd.

Sociale en groene parels
Alleen een gedragen plan kan recht doen aan de sociale en groene parels die de volkstuinparken zijn, zo stelt De Veer. Zij onderstreept dat de verenigingen naast een extreme huurverhoging ook geen geasfalteerde doorgaande fietspaden en geen 24 uurs-openstelling willen.

DeWestkrant