Protest tegen plannen OV en fietspaden door volkstuinen Westerpark

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een petitie tegen de mogelijke aanleg van een bus- of trambaan en fietspaden door de volkstuinparken van Westerpark is binnen twee dagen al ruim 3000 keer ondertekend. Initiatiefnemers zijn De Vrienden van het Westerpark en de volkstuinparken Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen.

In gemeentelijke plannen voor de lange termijn is sprake van nieuwe verbindingen die de nieuwbouwwijk Haven-Stad moeten koppelen aan de rest van de stad. Het gaat onder meer om een noord-zuidverbinding voor openbaar vervoer door de tuinparken, evenals fietsverbindingen.

De initiatiefnemers van de petitie stellen dat de plannen ten koste gaan van een waardevol natuur- en wandelgebied en dat de nieuwe routes om de tuinparken heen kunnen worden aangelegd. Ook pleiten zij ervoor om het Westerpark te vergroten en voldoende groen aan te leggen in Haven-Stad.

DeWestkrant