‘Maak Mercatorplein beschermd stadsgezicht’

Foto Martine de Vente
Hoogstins2024

Erfgoedvereniging Heemschut wil dat onder meer de Admiralenbuurt beschermd stadsgezicht wordt. Samen met het Cuypersgenootschap en Genootschap Amstelodamum wil Heemschut er op aandringen deze ‘kwetsbare’ buurten te beschermen. Zo kunnen de buurten zich ontwikkelen mét bescherming van de aanwezige waarden.
Een aantal jaar geleden werd een dergelijke aanvraag bij het Rijk nog afgewezen, maar Heemschut wil dat dit wordt herzien. “De aantrekkende economie en het gebrek aan regelgeving voor het behoud heeft enorme gevolgen. Door groot- en kleinschalige bouwactiviteiten verdwijnen, vaak tot woede van omwonenden, langzaam maar steeds meer karakteristieken van deze gebieden”, aldus Heemschut op haar website.
De Admiralenbuurt -onderdeel van het uitbreidingsplan Plan West uit de jaren twintig- in De Baarsjes is volgens Heemschut sterk beïnvloed door de Amsterdamse School. Bijzonder noemt de vereniging het Mercatorplein, dat is ontworpen door Berlage. Verder vindt de vereniging de goed bewaard gebleven structuur van grote delen van de bebouwing van grote en internationale waarde.
Behalve de Admiralenbuurt wil Heemschut ook van Oud-Zuid en de Watergraafsmeer beschermde stadsgezichten maken.