Strijd om behoud ‘Vishal’ Centrale Markthallen

Het terrein van de Centrale Markthallen in 1994 met rechts de karakteristieke vishal.(Foto Beeldbank Stadsarchief, Martin Alberts)
Hoogstins2024

Erfgoedvereniging Heemschut wil de zogenaamde Vishal op het Foodcenter-terrein behouden. Deze hal heeft een karakteristiek dak, in de vorm van golven en ligt naast de Centrale Markthal, waarop de muurschildering van Keith Haring is te zien. Dit gebouw blijft staan, maar de Vishal uit 1956 moet weg. Op het Foodcenter-terrein verrijst het woningbouwproject Marktkwartier. Een deel van het terrein blijft bedrijventerrein en op de plek van de Vishal zouden nieuwe gebouwen komen.

Heemschut vindt dit gebouw een mooi voorbeeld van Wederopbouw-architectuur en wil daarom dat het behouden blijft. Een idee is onder meer om het te verplaatsen of te behouden, zoals ook gebeurt bij de Centrale Markthal. Hiervoor is een herbestemmingsplan gemaakt waarbij het het centrale gebouw zal worden van de nieuwe wijk. Hoe de buurt gaat worden, is te zien in een Masterplan van architectenbureau Mecanoo.