Heemschut wil hele Sloterplas als beschermd stadsgezicht

Het Stippenterras bij Oostoever al onderdeel van het 'beschermd stadsgezicht' Noordoever Sloterplas
Hoogstins2024

Erfgoedvereniging Heemschut heeft stadsdeel Nieuw-West gevraagd om van de Sloterplas een ‘beschermd stadsgezicht’ te maken. De status moet gelden voor de hele plas en zijn oevers. In 2017 is de Noordoever van de plas al aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Heemschut vindt dat de plas en zijn oevers als geheel moet worden beschermd en niet een deel. De erfgoedvereniging vindt de Sloterplas daarbij belangrijk als het hart van het door Rijk aangewezen wederopbouwgebied ‘De Westelijke Tuinsteden’. Daardoor heeft het zeer grote stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden, aldus Heemschut.

Heemschut noemt in de aankondiging dat ze wenst dat de hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de plas goed worden geborgd. Dat kan uiteraard niet los worden gezien van de plannen voor de bouw van een nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas.

Volgens de gemeente wordt waardevol erfgoed waarvan de bijzondere waarden voor nu en in de toekomst behouden zouden moeten blijven, aangemerkt als beschermd stadsgezicht. Het betekent echter wel dat ‘nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en kleinere ingrepen die passen in de historische omgeving, mogelijk blijven’. Het betekent niet dat er niets meer mag veranderen in een gebied.

 

 

 

DeWestkrant