Meer parkeerplekken Kolenkit

Stadsvernieuwing in de Kolenkitbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van de Kolenkitbuurt krijgen meer parkeermogelijkheden. Vergunninghouders mogen hun auto nu in heel Bos en Lommer neerzetten.

Parkeren in de Kolenkitbuurt is door sloop- en bouwwerkzaamheden steeds lastiger geworden. De Kolenkit ondergaat een ingrijpende opknapbeurt, die nog jaren gaat duren. Bewoners worden geconfronteerd met opengebroken wegen en een toename van de parkeerdruk.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft besloten dat parkeervergunningen ook elders in Bos en Lommer geldig zijn. ’’Met deze parkeerregeling willen we de bewoners uit de Kolenkitbuurt tegemoet komen’’, aldus portefeuillehouder Jeroen van Berkel. Bewoners kunnen vandaag een brief tegemoet zien over de verruimde parkeermogelijkheden.

DeWestkrant