Meeste Amsterdammers vinden dat binnenstad achteruit gaat

Drukte in het centrum: TikTokrij op de Keizersgracht. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Drukte, vuil op straat en winkels waar je niets te zoeken hebt. Veel Amsterdammers vinden dat de binnenstad achteruit gaat. Maar een lichtpuntje is er ook: sommigen zien juist verbetering. Dat valt op te maken uit de binnenstadsenquête 2023 onder ruim 7000 Amsterdammers in opdracht van stadsdeel Centrum. 

Schone straten en handhaving van regels zijn de vaakst genoemde thema’s bij het verbeteren van de leefbaarheid van de binnenstad. Overlast van uitgaanspubliek en groen staan ook hoog op het lijstje van de geënquêteerden. Een kleine meerderheid vindt dat de binnenstad achteruit gaat: 52 procent. Een jaar eerder was dat percentage nog hoger: 57 procent.

Ook vooruitgang
Amsterdammers oordelen dus iets minder negatief. Dat geldt niet voor bewoners en ondernemers in de binnenstad zelf: nog steeds vindt ruim tweederde dat de binnenstad achteruitgaat. Maar ook is er een groep Amsterdammers die vooruitgang ziet: 14 procent. Dat percentage is hoger dan de 10 procent een jaar eerder. Zij zien de vooruitgang het vaakst bij verkeer, groen en bereikbaarheid.

Mooi
Het algemene beeld is dat de binnenstad goed scoort op de kenmerken mooi, reuring, gastvrijheid en veiligheid, aldus de opstellers van het rapport. Men geeft gemiddeld kleine voldoendes voor thuis voelen, handhaving en uitgaan. Onvoldoendes zijn er voor het aanbod van woningen, winkels, openbare ruimte voor bewoners en groen, de balans in de binnenstad, de mate van overlast en de bijdrage van bezoekers.

Wandelen
Van de bewoners van andere stadsdelen -waaronder West- zegt 59 procent minstens één keer per week naar de binnenstad te gaan. Dat is weer rond het niveau van vóór corona. De voorzieningen trekken de meeste Amsterdammers: cultuur, winkels of horeca. Veel Amsterdammers komen ook voor de mooie omgeving: 49 procent kwam wel eens wandelen en 24 procent is door de binnenstad gevaren.

Afvaloverlast
Als het gaat om overlast wordt hinder door afval het vaakst gesignaleerd: 92 procent noemt dat. Tweederde vindt dat de afvaloverlast toeneemt. Toegenomen drukte zien veel mensen terug in meer overlast van groepen mensen op straat en lange rijen. Bijna een kwart ziet een toename van wangedrag. 

DeWestkrant