Minder rattenoverlast in West, maar niet overal

Voerverbod vogels lijkt effect te hebben, maar in enkele buurten nam overlast ratten juist toe

Een rat komt aan het eind van de dag tevoorschijn op het Kwakersplein. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het aantal meldingen over ratten in West is licht gedaald. In 2022 waren er 13 procent minder meldingen over rattenoverlast ten opzichte van 2021. Maar in enkele buurten nam het aantal meldingen wel toe, zie het overzichtje onderaan dit artikel. 

Dat blijkt uit de antwoorden van het dagelijks bestuur van West op vragen van Wout Deterink (VVD). De afgelopen jaren nam de rattenoverlast flink toe, mogelijk onder meer omdat er in de coronaperiode meer afval op straat was. Ook het voeren van vogels trekt vaak ratten aan. 

Sinds april 2022 geldt er een voerverbod in de hele stad. Het dagelijks bestuur ‘heeft de indruk’ dat het voerverbod in combinatie met voorlichting zijn vruchten afwerpt, gezien de daling. Maar de capaciteit van handhaving is beperkt en de pakkans is vrij klein omdat de overtreder op heterdaad moet worden betrapt, zo schrijft het dagelijks bestuur. In West staan ook op tien plekken bakken voor oud brood, om voeren van vogels tegen te gaan. 

Het aantal rattenmeldingen is flink is afgenomen in buurten waarbij extra inzet is geweest van de GGD om de overlast terug te dringen, aldus het stadsdeel. Maar in andere buurten werden meer ratten gezien. Zo waren er meldingen over ratten op het Bos en Lommerplein. De eigenaar van het plein heeft na advies van de GGD inmiddels maatregelen genomen, aldus het stadsdeel.

Buurten met minder ratten
Minder meldingen waren er in 2022 in (delen van) de Frederik Hendrikbuurt, Staatsliedenbuurt, Gibraltarbuurt, Kolenkitbuurt en Lootsbuurt. 

Buurten met meer ratten
Meer meldingen over rattenoverlast waren er in 2022 in (delen van) de Da Costabuurt, Erasmusparkbuurt, Columbusplein en omgeving, Cremerbuurt en Helmersbuurt.