West gaat ratten te lijf met andere beplanting

De Akbarstraat in de Kolenkitbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In heel West is er veel overlast van ratten, aldus het stadsdeel. In de Akbarstraat in de Kolenkitbuurt komt in het voorjaar van 2020 een proef met beplanting die ratten moet weren. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. 

Het was de bedoeling dat de Akbarstraat -waar ook wordt gewerkt aan nieuwbouw-  bakken zou krijgen met dichte, aaneengesloten beplanting. Maar dat is ook erg aantrekkelijk voor ratten. In overleg met de GGD en groenadviseurs heeft het stadsdeel besloten de beplanting aan te passen. 

De nieuwe planten komen verder uit elkaar te staan. Door het aanbrengen van gaas tussen de planten en een laag grind moet het voor ratten minder aantrekkelijk worden. Deze methode is volgens deskundigen effectief, maar in de praktijk moet dat nog blijken. 

Het stadsdeel vraagt omwonenden daarom een enquête in te vullen over ratten en afval in de straat. Een half jaar na de aanleg van de nieuwe beplanting kunnen bewoners opnieuw de vragen beantwoorden, zodat duidelijk wordt of de rattenoverlast daadwerkelijk afneemt.