Sloop 220 woningen bij renovatie deel Kolenkitbuurt

Woningen langs de A10 aan de Sinjeur Semeynsstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Ruim 220 woningen in het noordelijk deel van de Kolenkitbuurt worden waarschijnlijk gesloopt. In ieder geval komen er evenveel sociale huurwoningen terug. Huurders kunnen later terugkeren in de nieuwbouw.

Dat schrijven dagelijks bestuurder Carolien de Heer van stadsdeel West en Woningstichting Rochdale in een brief aan bewoners. Het gaat om woningen in de Sinjeur Semeynsstraat, Schaapherderstraat en aan de Wiltzanghlaan. De start van de sloop wordt verwacht in 2025. 

De Kolenkitbuurt in Bos en Lommer gaat de laatste fase in van renovatie. Rochdale maakt met de gemeente plannen om de laatste zevenhonderd woningen opknappen. Het ontwerp voor de vernieuwing van de buurt wordt samen met buurtbewoners gemaakt, aldus de brief.

Onderzoek
De woningen in het blok tussen de Akbarstraat en de Schaapherderstraat zijn onderzocht door een bouwkundig adviesbureau. Rochdale bekijkt nog wat er met de woningen gaat gebeuren. Het advies van de bewonerscommissie wordt meegewogen in het besluit, aldus de brief.

Piggelmeewoningen 
Na de zomer onderzoekt een adviesbureau ook de woningen van de blokken tussen de Wiltzanghlaan en de De Roos van Dekamaweg. Het vernieuwen van deze woningen start op zijn vroegst over tien jaar. De kwaliteit van de Piggelmeewoningen aan het Piet Paaltjenspad wordt na de zomer ook bouwkundig onderzocht.

Binnentuin achter woningen aan de Schaapherderstraat. (Foto Richard Mooyman)
DeWestkrant