Protest tijdelijke huurders Kolenkit

Woningen in de Blauwvoetstraat worden onderdeel van het project Koel Kit.
Hoogstins2024

Tijdelijke bewoners van de Kolenkitbuurt protesteren tegen de beëindiging van hun huurovereenkomst door Rochdale en Eigen Haard. Het gaat om ongeveer honderd huurders van woningen in onder meer de Blauwvoetstraat en de Baas Gansendonckstaat, die gerenoveerd gaan worden voor de verkoop in het project Koel Kit.

Volgens woordvoerder Nathalie van de actiegroep Tijdelijk in de Kolenkit wonen sommigen al vijf tot zeven jaar in de woningen. Sommige situaties zijn schrijnend omdat het gaat om alleenstaande moeders. Zelf heeft Nathalie een zoontje van drie. Meestal staat er in tijdelijke huurcontracten dat huurders er niet met kinderen wonen, maar: “In de tussentijd kan er wel eens wat veranderen.”

De actiegroep hoopt op een aanbod voor vervangende woonruimte door de woningcorporaties, maar kreeg tot nu toe steeds nul op rekest omdat het gaat om tijdelijke contracten. Tijdelijk in de Kolenkit heeft aansluiting gevonden bij de Bond Precaire Woonvormen, die zich inzet voor huurders met tijdelijke contracten, zoals anti-kraak contracten. De actiegroep wil desnoods via de rechter toch nog recht op een huurwoning afdwingen.

Woordvoerder Nico de Leeuw van Rochdale: “De mensen met een tijdelijk contract moeten inderdaad te zijner tijd vertrekken. Dat wisten ze van te voren.  Ze betalen daardoor ook een voordelige huur.” Volgens De Leeuw krijgen de huurders drie maanden van te voren een opzegging, die naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar in de bus zal vallen. ”Ze hebben dus drie maanden om iets anders te zoeken.”

 

DeWestkrant