Eigen zonnepaneel op WOW

Broedplaats WOW Amsterdam, een van de hotspots in de Kolenkitbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Westbewoners kunnen nu hun eigen zonnepaneel kopen op het dak van het gebouw van WOW Amsterdam in de Kolenkitbuurt. Voor € 350 per stuk kopen gebruikers een eigen paneel. Het rendement is zes tot acht procent per jaar. De verrekening vindt plaats via Greenchoice.

Wie geen € 350 heeft liggen, kan het paneel voorgefinancierd krijgen tegen 1,9 procent rente. Met de opwekking van de stroom lossen gebruikers hun paneel af.

Het project bij WOW geldt voor de postcodes 1055, 1056, 1057, 1058, 1061, 1062, 1063 en 1064. Het is niet het eerste zonnepanelenproject in West. Bewoners van het GWL-terrein konden eerder al panelen kopen op de Praxis, in Nieuw-West is onlangs een project gestart met zonnestroom op een dak van een bedrijfsgebouw in het Westelijk Havengebied.

De coöperatie Ecostroom organiseert het panelenproject bij WOW.

DeWestkrant