Harde kritiek op uitblijven handhaving bij sloop zonder vergunning

Het omstreden bouwterrein in de Wenslauerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeentelijk Ombudsman is zeer kritisch over stadsdeel West. Hij geeft buurtbewoners in Oud-West gelijk met hun klachten over de gang van zaken rond een sloop- en bouwproject in de Wenslauerstraat. Een aantal zienswijzen (bezwaren) is door het stadsdeel niet goed behandeld. Ook kon de ontwikkelaar een pand slopen zonder dat er een vergunning was. ”Van adequate handhaving op grond van ontbrekende vergunningen/ontheffingen is de ombudsman niets gebleken’’, zo staat er in het rapport.

Bewoners van de Bellamybuurt maakten bezwaar tegen de sloop van een pand in de Wenslauerstraat en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand. Zij schakelden uiteindelijk ombudsman Arre Zuurmond in. In zijn rapport staat dat zich ‘onregelmatigheden’ hebben voorgedaan tijdens de behandeling van bezwaren. Zo zijn bezwaren niet goed gearchiveerd, waardoor de juridische positie van de indiener mogelijk is verzwakt. Maar er was meer aan de hand.

Verkeerd signaal

Op 12 december 2016 begonnen slopers met het afbreken van het pand, terwijl volgens de ombudsman de benodigde ontheffingen niet aanwezig waren. Wel was er een mondelinge toezegging van het stadsdeel dat de ontheffingen verleend zouden worden.  De ombudsman is van mening dat het stadsdeel een ‘verkeerd signaal’ afgeeft door te stellen dat er onvoldoende juridische mogelijkheden zijn om achteraf nog sancties op te leggen. ‘’De vergunningensystematiek wordt hiermee volledig ondermijnd.’’

Handhavers zijn op 12 en 13 december wel ter plekke geweest, maar zouden geen overlast hebben geconstateerd terwijl de straat was gestremd en daarvoor geen vergunning was. Het sloopbedrijf bleek volgens het rapport ook de nutsvoorzieningen waaronder gas niet te hebben afgesloten, met alle risico’s van dien.

Straffeloos

De ombudsman beveelt onder meer aan dat het stadsdeel consequent is in de handhaving. ”Het straffeloos toestaan van werkzaamheden zonder vergunningen geeft een onwenselijk signaal af.’’ Het stadsdeel heeft een aantal ‘slordigheden’ erkend en maatregelen genomen, waaronder functiewisselingen en overplaatsingen van medewerkers.

Peperdure rechtszaken

Het rapport van de ombudsman toont volgens buurtbewoners Anneke Veenhoff en Willem Harbers aan dat vergunningprocedures niet deugen en ontwikkelaars zich ongestraft niets van de regels aantrekken. ”Bewoners zijn de dupe middels ongebreidelde bouwoverlast, schade aan hun eigendommen, peperdure rechtszaken en ontwikkelaars hebben vrij spel’’, concluderen de twee. Over het project in de Wenslauerstraat worden nog steeds rechtszaken gevoerd.