’Snel parkeerbord De Hallen’

Hoogstins2024

In de Kinkerstraat moeten snel borden komen die verwijzen naar de parkeergarage onder De Hallen. Dat was de dringende boodschap van de bestuurscommissie West dinsdagavond aan portefeuillehouder Fenna Ulichki.

De parkeergarage is al geruime tijd open, maar staat vaak deels leeg. En dat terwijl de buurt klaagt over parkeeroverlast van bezoekers die hun auto op straat neerzetten, vooral in het weekend. Volgens Ulichki staan bureaucratische obstakels tot dusver plaatsing van de borden in de weg. ’’Maar ik ga ervoor zorgen dat ze snel mogelijk worden geplaatst.’’

De bestuurscommissie is zeer tevreden over de plannen om de Ten Katestraat ingrijpend op te knappen. De straat krijgt klinkers in plaats van asfalt, ruimte voor terrassen, meer groen en een lichtkunstwerk. Ook worden zestig parkeerkplekken opgeheven, die zullen worden gecompenseerd in parkeergarages.

De VVD is tegen het opheffen van parkeerplekken in de Ten Katestraat, ook al worden die dus elders gecompenseerd. De Hallen trekken volgens VVD’er Gertjan Neerhof zoveel bezoekers, dat het aantal parkeerplaatsen uitgebreid moet worden.

DeWestkrant