Tot nu toe acht bewoners verkiesbaar in Nieuw-West

I AMsterdam letters aan de Sloterplas (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Voor Nieuw-West hebben zich inmiddels acht bewoners verkiesbaar gesteld voor de stadsdeelcommissie die op 21 maart wordt verkozen. Per buurt in Nieuw-West zijn er 4 zetels beschikbaar, waardoor het totale aantal op 16 uitkomt.

Dit jaar is het voor het eerst dat bewoners zich verkiesbaar kunnen stellen voor een plek in de stadsdeelraad, die minder bevoegdheden heeft dan de huidige bestuurscommissies. De kandidaten hoeven geen lid meer te zijn van een politieke partij.

Op de bewonerslijst komt een groep voor die voortkomt uit de Dorpsraad Oud-Sloten, een belangenclub voor het dorp Sloten die zich onder meer sterk maakt voor het behoud van de historie van het oude dorp.

Een andere opvallende verschijning is Verkeersgroepen Amsterdam, die is ingeschreven door Gonny van Oudenallen, een oude bekende in de Amsterdamse gemeentepolitiek met haar partij Mokum Mobiel. Van Oudenallen was in 2006 nog een korte periode Kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn.

De partij staat in meerdere stadsdelen ingeschreven en zoekt nog kandidaten om de zetels in de diverse stadsdelen op te vullen. Van de reguliere politieke partijen heeft in ieder geval de SP een lijst ingeleverd met 19 kandidaten.

In stadsdeel West hebben zich inmiddels tien bewonerskandidaten zich gemeld voor een zetel in de stadsdeelraad.

DeWestkrant