Buurtbewoners mikken op zetel bij verkiezingen in West

Kantoor stadsdeel West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Zeker tien lokale kandidaten en groepen willen meedoen aan de verkiezingen in West. Zij doen een gooi naar de 14 zetels in de stadsdeelcommissie die in maart wordt verkozen. Kandidatenlijsten hebben namen als Ons West, BoLo, BuurtVuist en Lijst Buurman Joris.

Na de verkiezingen op 21 maart krijgt de bestuurscommissie een andere opzet, met minder bevoegdheden. Het college van B en W gaat drie bestuurders in West benoemen. Daarnaast kunnen bewoners zich verkiesbaar stellen voor een zetel in de stadsdeelcommissie, zonder lid te hoeven zijn van een politieke partij. Dat is voor het eerst.

Vergoeding

In totaal zijn er 14 zetels te verdelen: 6 in het gebied De Baarsjes/Oud-West, 4 in Bos en Lommer en 4 in Westerpark. De gekozen leden gaan de drie benoemde bestuurders van West en de centrale stad adviseren, zo is de bedoeling. De vergoeding is 700 euro per maand. Verder krijgen de leden ondersteuning vanuit het stadsdeel.

Steunbetuigingen

Elke kandidaat heeft minimaal tien steunbetuigingen nodig. Op maandag 5 februari moeten de kandidatenlijsten met tien gewaarmerkte ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. Pas dan is duidelijk welke groepen daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen.

Het stadsdeel kan nog niet melden welke ‘klassieke’ politieke partijen deelnemen in West. Die partijen hebben eveneens nog tot 5 februari de tijd om zich aan te melden. Individuele inwoners en nieuwe groeperingen kunnen zich ook nog melden tot 5 februari, maar krijgen dan een lijst met alleen een nummer.

Bos en Lommer

Veel kandidaten en groepen hebben geen gedetailleerd verkiezingsprogramma. Duidelijk is wel dat zeker drie groepen zich specifiek richten op Bos en Lommer. Zo is daar BoLo van actieve buurtbewoner Lex de Jong. Hij wil netwerken van buurtbewoners gaan raadplegen. ”Omdat BoLo geen politieke partij of groepering is, zal BoLo ook niet met een programma komen. Het gaat niet om wat ik vind, het gaat erom dat ik een gedegen en onderbouwd advies kan geven over wat anderen willen.’’

‘Gezonde mix’

Visie Vooruit van Shariff Lutfi richt zich eveneens op Bos en Lommer. Hij wil dat de wijk ‘een gezonde mix’ is tussen bewoners en toeristen, waarbij bewoners de boventoon voeren. Ook veiligheid op straat en renovatie zijn belangrijke punten. Verkeersgroepen Amsterdam is een initiatief van Gonny van Oudenallen, die in alle stadsdelen wil meedoen met een programma dat vooral is gericht op verkeer en vervoer.

BuurtVuist

BuurtVuist bestaat uit bewonersgroepen die opkomen voor hun buurt. Belangrijke punten zijn het behoud van sociale huurwoningen, leefbare wijken met minder horeca in winkelstraten en minder overlastgevende evenementen in het Westerpark. BuurtVuist wil meedoen in alle drie de gebieden.

Op 10 januari geregistreerde kandidaten en groepen met lijstnaam:

Verkeersgroepen Amsterdam

Visie Vooruit

BoLo

Lijst Kuitert/Bijleveld

BuurtVuist

Ons West

Lijst Buurman Joris

Bewoners van de Buurt