Een nieuwe bestuursperiode – Column dagelijks bestuur stadsdeel West

Hoogstins2024

Misschien zijn jullie al naar de stembus geweest, want dat kan namelijk al sinds maandag. Wij als bestuurders van stadsdeel West juichen dat toe, want verkiezingen zijn het feest van de democratie. En een feest moet gevierd.
Gezien de wrange werkelijkheid waarin we nu leven, met een onvoorstelbare oorlog in Oost-Europa, moeten we ons nog meer realiseren dat het een groot voorrecht is (en bepaald geen vanzelfsprekendheid) dat wij in Nederland in vrijheid leven en de vrijheid hebben om onze leiders te kiezen. Leiders die de democratische rechtstaat en de grondwet respecteren.
Het voelt vreemd om nu terug te blikken op deze bestuursperiode, omdat de niet te bevatten realiteit van een oorlog op Europees grondgebied, en een niet uit te sluiten escalatie, al het andere ineens marginaliseert.
Maar we gaan het toch doen, want de verkiezingen gaan over in wat voor soort stad jullie willen wonen. Wij kunnen alleen vertellen wat we hebben gedaan, en wat we nog meer willen bereiken. Terugkijkend hadden we nooit kunnen bevroeden dat de helft van deze periode zich zou afspelen tijdens een wereldwijde pandemie. De coronacrisis liet zowel de kwetsbaarheid als de kracht van West zien. De armoede en eenzaamheid namen toe, maar tegelijkertijd ontstonden er prachtige sociale initiatieven die mensen dichter bij elkaar brachten en lokale ondernemers een steuntje in de rug gaven. De bewoners van West toonden zich creatief, solidair en flexibel.
De tijd leek even stil te staan, ook toen onze geliefde en gedreven bestuurder Jeroen van Berkel plotseling overleed, maar we moesten door. Eerst met Maarten Poorter, daarna met Carolien de Heer. We pakten het beleid en onze ambities weer op. Om een paar voorbeelden te noemen: de noodlijdende 5-daagse Bos en Lommermarkt werd opgeheven en er kwam een nieuwe 2-daagse markt. De laatste fase van de vernieuwing van de Kolenkitbuurt staat op de rails en voor de bouw van vooral middeldure huurwoningen op de Brediuslocatie werd een goede ontwikkelaar, tevens eigenaar, gevonden die zich dertig jaar aan het project verbindt.
Alles wat we deden en doen is met de ambitie dat West een stadsdeel wil zijn waar iedereen zich thuis voelt – ongeacht afkomst, gender, seksuele geaardheid – en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Helaas deden zich verschillende incidenten voor die gericht waren tegen de LHBTIQ-gemeenschap. De actie met gratis regenboogvlaggen die het stadsdeel opzette samen met Queer Club West, en de demonstratie die daarop volgde, maakten duidelijk dat de bewoners van West tolerantie hoog in het vaandel hebben. We laten zien dat we niet buigen voor bedreiging en dat we uitsluiting en discriminatie in dit stadsdeel niet tolereren. Gelijke kansen voor iedereen, dat is het streven. Een prachtig project is de samenwerking tussen West Beweegt en de Favela Street Foundation, dat vorig jaar begon op 8 maart, Internationale Vrouwendag: een groep geselecteerde ‘streetsmart’ meiden van 12 tot 19 jaar krijgt de kans haar droom waar te maken. Zij zijn de profvoetballers en kickboksers van de toekomst en zijn een voorbeeld voor alle jonge meiden die denken dat dromen onbereikbaar zijn. Dit jaar begon een nieuwe traditie op Vrouwendag: de herdenking van verzetsheldin Jacoba van Tongeren, wier standbeeld een plek kreeg op het Antillenplein.
Maar uiteraard was niet alles om te juichen. De coronacrisis zorgde er helaas voor dat de klachten over zwerfafval en volle containers toenamen. Door Vuilnisvrij West is er al veel verbeterd, maar we zijn er nog niet. Het stadsdeel moet schoner en dat zal zeker ook voor de komende periode een belangrijk agendapunt zijn. Dankbaar zijn we voor de steun van de vele honderden containeradoptanten en voor de initiatiefnemers van de Schoonste Straat. We hopen dat jullie ook de komende periode actief blijven.
Maar we kunnen niet over ons graf heen regeren. Het woord is eerst aan jullie, de kiezers. Op basis van jullie stemmen op de gemeenteraad wordt het straks duidelijk welke partijen een nieuw College van B&W kunnen gaan vormen. Wij zijn daarna pas aan de beurt, want het college benoemt de bestuurders van de stadsdelen. En jullie mogen nog een belangrijke stem uitbrengen, namelijk op de Stadsdeelcommissie. Deze commissie laat vier jaar lang jullie stem, de stem uit de buurt, doorklinken op het stadsdeelkantoor, en via zwaarwegende adviezen ook in de Stopera. Het heeft heus zin om twee stemmen uit te brengen. Maar wij vinden ook dat we de democratie zeker nu moeten koesteren. Dus doe jullie zelf en ons een plezier, vis die stempas uit de stapel oud papier en ga stemmen. Denk aan al die landen in de wereld waar mensen onveilig zijn, geen vrijheid hebben en niet de vreugde mogen ervaren van eerlijke, democratische verkiezingen. Laten we onze vrijheden vieren. Nu meer dan ooit.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West

Fenna Ulichki, Carolien de Heer, Melanie van der Horst

 

DeWestkrant