Nieuwe grote bibliotheek voor Nieuw-West

Foto Edwin van Eis
Hoogstins

Nieuw-West krijgt een nieuwe, extra grote bibliotheek. Vandaag is de intentieovereenkomst getekend om in Centrum Nieuw-West -het gebied rond het Osdorpplein- een OBA XL te bouwen, met ruimte voor maatschappelijke instellingen, voorzieningen, cultuur, horeca en ontspanning. 

De bibliotheek wordt extra groot omdat Nieuw-West de komende jaren flink groeit van 150.000 naar 180.000 inwoners in het jaar 2025. De OBA XL moet komen op de plek van het Stadsloket op Osdorpplein 1000. Het huidige gebouw wordt op termijn gesloopt. Het Stadsloket verhuist naar een nieuw pand in de buurt. 

In de geplande nieuwbouw door MRP Development zal rekening worden gehouden met een extra grote bibliotheek van 3.000 tot 3.500 vierkante meter.  Het Osdorpplein moet worden omgevormd tot het nieuwe centrum van Nieuw-West.  Onder voorbehoud staat de oplevering van OBA XL gepland in 2023.

“Wij zijn blij met de komst van een extra grote bibliotheek met voorzieningen die het stadsdeel  een extra impuls geven”, aldus Ronald Mauer, dagelijks bestuurder van stadsdeel Nieuw-West. “De nieuwe missie van de OBA is om bij te dragen aan een inclusieve, betrokken stad waar iedereen gelijke kansen heeft en volledig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat past precies bij onze missie in Nieuw-West.”