Rembrandtpark krijgt nieuwe speeltuinen en fonteinen

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Stadsdeel Nieuw-West heeft afgelopen week een plan gepubliceerd voor de renovatie van het Rembrandtpark, waardoor het park weer tientallen jaren meekan. De gemeente sorteert hiermee voor op intensiever gebruik van het park, onder meer veroorzaakt door de bevolkingsgroei in Nieuw-West.
Behalve aanpassingen in de beplanting en waterpartijen, komen er ook fonteinen in het park, die de waterkwaliteit moeten bevorderen. De grote speeltuin Mercator heeft zijn langste tijd gehad, en wordt helemaal vernieuwd.
In de grote vijver ten zuiden van de Postjesweg komt een fontein om het zuurstofgehalte in het water te verhogen. “Grotesk wordt het daarom niet”, zo waarschuwt de gemeente. De fontein staat ten dienste van de waterkwaliteit en het ‘natuurlijke boslandschap’. Bij de zogenaamde moeraszone bij het Ringparkgebouw komt er verder een watermolen en afrastering om kleinere vissen te beschermen tegen roofvissen. Zo moet er een kraamkamer voor kleinere vissen ontstaan, zonder dat ze meteen worden opgegeten. De ‘watermuur’ die is gebouwd bij de ingang aan de Jan Evertsenstraat wordt uitgebreid met een soort waterval aan de andere kant van het viaduct. Hieruit ‘lijkt het groen uit de muur omlaag te storten’, aldus de plannen.
In het zuidelijke gedeelte van het park -bij het Ringpark- komen twee nieuwe speelplekken. Verder wordt ook de omgeving van de 7e Montessorischool aangepakt en speeltuin Mercator wordt helemaal vernieuwd. Voor grote mensen die willen bewegen breidt de gemeente het aantal fitnesstoestellen flink uit.