Nieuwe stap naar vergroening en rust in onze straten – Column Ester Fabriek, dagelijks bestuurder stadsdeel West

    Het klimaat verandert, ook in de stad. Deze herfst zagen we weer enorme hoeveelheden regenval. De berichten over lekkages bij mensen thuis of een plein onder water, vullen steeds vaker de lokale krant. Vergroenen is het beste wapen tegen zoveel regen. En daarom gaan we radicaal vergroenen, ook in het meest versteende stadsdeel van Amsterdam, hier in West.

    Stadsdeel West heeft een miljoen euro ontvangen om radicaal te vergroenen. Daarvoor gaan we nu plannen maken. We maken een ontwerp voor onder meer een natuurvriendelijke oever, parkstraat en een natuurtuin. Die willen we in de Spaarndammerbuurt inrichten, met echte natuur, waar je spinnen en kikkers kunt kijken en lekker koelte in de tuin kunt beleven op hete zomerdagen. Ook is een parkstraat een wens voor West. Dat is een straat zonder auto’s met veel groen waar je kunt wandelen en buiten kunt spelen. 

    Naast deze radicale plannen, vergroenen we in West speeltuinen zoals Nannoplein en de Waterkant. Binnenkort gaan we aan de slag op het Wachterliedplantsoen, waar in samenwerking met bewoners gekozen is voor een geurtuin waar nu een oude parkeerplaats ligt. Letterlijk: tegels eruit en groen erin. 

    Dit alles doen we opdat regen beter wegloopt en de koelte weer op de pleinen terugkomt. Regelmatig hoor ik in de gesprekken die ik voer met bewoners de wens tot vergroenen van hun wijk. Ook hoor ik de zorgen over lekkages en de regen die met bakken uit de hemel komt. Daarom gaan we met radicaal vergroenen aan de slag.