OLVG zegt contract op met Bevalcentrum West

(beeld: Alex Hockett voor Unsplash)
Hoogstins2024

Het OLVG heeft het huurcontract opgezegd met Bevalcentrum West. Het centrum is een plek waar vrouwen die niet thuis willen bevallen met hun verloskundige heen kunnen.

Volgens een woordvoerder van het OLVG was het voor het ziekenhuis in deze constructie niet mogelijk ‘om zicht te houden op wat er onder ons dak gebeurt.’ Het Bevalcentrum is van een stichting met aangesloten verloskundigen veranderd in een BV, waardoor het ziekenhuis niet meer rechtstreeks afspraken kon maken met de verloskundigen over de zorg.

Op de vrijgekomen gang kunnen verloskundigen poliklinische bevallingen doen, met degenen die dat hebben aangegeven. “De bevallingen van Bevalcentrum West waren in feite verplaatste thuisbevallingen. Dus het kon gebeuren dat een vrouw middenin een bevalling toch nog verplaatst moest worden naar een ander ziekenhuis.”

Volgens het ziekenhuis bood deze situatie ‘schijnveiligheid’. “De vrouwen denken dan wel dat ze geholpen worden in het ziekenhuis, en er bijvoorbeeld als het mis gaat een gynaecoloog beschikbaar zal zijn, maar dat kunnen we op het moment dat we geen plek hebben niet leveren.”

Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis kunnen verloskundigen nu bevallingen rechtstreeks bij het ziekenhuis regelen, die de status krijgt van een poliklinische bevalling. Dat is een bevalling onder begeleiding van de verloskundige. Vrouwen hebben hierin de vrije keuze.

De overgebleven plekken van Bevalcentrum West worden nu beschikbaar gesteld aan verloskundingen die poliklinische bevallingen begeleiden. Het ziekenhuis garandeert dat wie in West in het ziekenhuis wil bevallen, dat ook kan blijven doen.