Onderzoek naar geluidshinder terras Karavaan

Het terras van café-restaurant Karavaan in Oud-West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van het Kwakersplein zeggen veel geluidsoverlast te ondervinden door het terras van Karavaan. Voorzitter Fenna Ulichki van stadsdeel West gaat bekijken of er een geluidsonderzoek kan worden verricht. Zij zegde dit dinsdagavond toe na vragen van stadsdeelcommissieleden en een inspraakreactie van Marieke Giskes namens een aantal omwonenden.

Het lawaai is ‘niet meer te harden’, zei Giskes. De hinder is volgens haar toegenomen nadat Karavaan straatmeubilair en grote parasols neerzette op het terras. Dit heeft volgens Giskes akoestische effecten die zorgen voor een ‘hels kabaal’. Het terras is ‘dichtgebouwd’, aldus Giskes. 

Een handhaver heeft eerder geconstateerd dat het terras met straatmeubilair, parasols, windschermen en plantenbakken niet volgens de standaardregels is gebouwd. Formeel blijkt het te gaan om een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Die aanvraag is inmiddels gedaan. 

Ulichki zei dinsdagavond dat legalisatieonderzoek heeft uitgewezen dat ‘het terras en de voorwerpen’ voldoen aan het bestemmingsplan. Een vergunning is echter nog niet afgegeven, aldus Ulichki. “Het is in behandeling.” 

Ulichki zegde toe te onderzoeken of er sturingsinstrumenten zijn op het gebied van leefbaarheid, zoals een geluidsonderzoek. Ook zij vermoedt dat het meubilair een rol speelt bij de geluidshinder.