Ontwerpwedstrijd voor Van der Laan-tekst in De Baarsjes

(foto: Amsterdam Museum)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil van bewoners weten waar de tekst ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ het beste kan hangen in De Baarsjes. Via de website zorggoedvooronzestad.amsterdam.nl kan iedereen met een goed idee een foto van een plek uploaden, met een verhaal waarom de tekst juist op die plek moet. Het stadsdeel zoekt een gebouw of muur voor een muurschildering van de quote.

Het idee voor de tekst komt van Liesbeth de Looper, die het opperde in De Stem van West. De bestuurscommissie heeft daarop besloten dat de tekst in ieder geval op een muur in De Baarsjes gezet gaat worden, omdat de oud-burgemeester daar een tijdlang woonde. Van hem is de hem typerende quote Ach, flikker op, ik woon in de Baarsjes! Waar woon jij?!

Nadat de zoektocht naar de locatie is afgelopen, is er in september vervolgens ook nog een ontwerpwedstrijd. Na een ronde van indienen van ideeën, kunnen bewoners stemmen op het beste ontwerp. Voorjaar 2019 moet het kunstwerk klaar zijn.