Op dit kaartje van West kun je zien hoe hoog het water komt

(beeld: gemeente Amsterdam)
Hoogstins2024

De gemeente heeft een kaartje gemaakt waarop alle zogenaamde knelpunten voor wateroverlast staan aangegeven. In West gaat het dan met name om de Admiraal de Ruijterweg, de Hoofdweg, Bosleeuw Midden en het Foodcenter. Maar vooral de Bellamybuurt heeft bij heftige regen te duchten van het stijgende water.
Dit stukje West is volgens de gegevens van de gemeente dan ook ‘Polderrioleringsgebied waarin grote hoeveelheid regenwater vanuit de omgeving naar de Bellamystraat toestroomt.’ De gemeente is nu wel bezig om dit te ondervangen. Zo is er rondom het nieuwe parkje op het Bellamyplein een verlaagde groenstrook aangelegd die regenwater kan bergen als het riool de hoeveelheid water niet aankan.
Hier kun je het kaartje bekijken voor de hele stad.