Rem op ligplekken in West

Protest vorig jaar tegen afmeerplekken voor huursloepen langs de Bilderdijkkade. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Alleen op een beperkt aantal plekken in De Baarsjes en Bos en Lommer maken rederijen nog kans op een ligplaatsvergunning. Oud-West en Westerpark gaan vrijwel op slot als aanlegplek voor bootexploitanten. Daar is alleen bij De Hallen en in de Haarlemmervaart bij het Nassauplein mogelijk plaats voor huursloepen en rondvaartbooten.

Dat valt op te maken uit een notitie van stadsdeel West. Het dagelijks bestuur wil deze Uitvoeringsvisie ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen gebruiken bij het beoordelen van aanvragen voor ligplekken. Doel is om ’duidelijkheid te scheppen, een goede balans in de buurten te creëren en ligplaatsen te reguleren waar nodig’.

In West ontstond eerder commotie over de aanvraag van ligplekken door commerciële bootexploitanten. Dit leidde onder meer tot protesten van omwonenden van de Bilderdijkkade en de Van Noordtgracht. Zij vrezen niet alleen voor hinder door bootverhuur, maar ook dat hun eigen plezierboten worden verdrongen.

De gemeente heeft exploitatievergunningen verleend aan diverse nieuwe rederijen met boten en sloepen. Een aantal van deze bedrijven is nog op zoek naar afmeerplekken. Het stadsdeel stelt nu dat in woonbuurten ’terughoudend’ moet worden omgegaan met ligplaatsen ’omdat hier de woonfunctie centraal staat en het openbaar water vooral beschikbaar moet blijven voor bewoners’.

Bos en Lommer: ruimte 

In Bos en Lommer zijn volgens het stadsdeel wel mogelijkheden voor reders om ligplaatsen te verkrijgen, met name in jachthaven Staverno aan de Den Brielstraat. Het stadsdeel staat er verder voor open om in overleg met buurtbewoners te zoeken naar een mogelijke locatie voor kleinschalige ligplaatsen in de Erasmusgracht en Admiralengracht.

De Baarsjes: beperkte ruimte

Het stadsdeel wil in De Baarsjes ’op zeer beperkte schaal’ ligplaatsen faciliteren. Daarbij worden de Postjeswetering, Admiralengracht en het Westelijk Marktkanaal genoemd. Het stadsdeel wil in samenspraak met de buurt en reders op zoek gaan naar mogelijke geschikte locaties.

Oud-West: bijna geen ruimte

In Oud-West is al een reeks ligplaatsenvergunningen vergund, onder meer langs de Nassaukade, Jacob van Lennepkade en Da Costakade. Het stadsdeel noemt het ’ongewenst’ om het aantal ligplaatsen hier uit te breiden. Wel houdt het stadsdeel de deur open voor kleinschalige ligplaatsen in de Bilderdijkgracht ter hoogte van De Hallen, zodra de kade daar gereed is.

Westerpark: bijna geen ruimte

Aan de Van Noordtkade zijn vijf ligplaatsen vergund aan een steiger die in gebruik was bij omwonenden. Het stadsdeel stelt in gesprek te zijn met omwonenden en reders, om te zien of er alsnog een alternatieve locatie kan worden gevonden voor deze vijf ligplekken. In de Haarlemmervaart langs het Westergasterrein mogen twee rederijen al hun fluistersloepen afmeren. Het stadsdeel kijkt verder naar de mogelijkheid van een nieuwe, grote afmeersteiger in de vaart ter hoogte van het Nassauplein.