Sloop ruim 200 woningen, nieuwbouw 385 woningen in Kolenkitbuurt Midden

Het blok woningen rechts wordt gesloopt, de kleine woningen gaan voorzieningen huisvesten. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente wil 222 woningen slopen en 385 nieuwe woningen bouwen in- en bij de Sinjeur Semeynsstraat in de Kolenkitbuurt. De karakteristieke ‘Piggelmeewoningen’ aan het Piet Paaltjenspad blijven behouden en gaan voorzieningen huisvesten. Dat staat in plannen waarop vanaf 15 juli inspraak mogelijk is.

Grote delen van de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer zijn al ingrijpend vernieuwd. Nu is ook het middendeel aan de beurt. De woningen in dit gebied zijn in slechte staat en steken schril af bij het vernieuwde gedeelte van de Kolenkitbuurt, zo schrijft wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw) in een brief aan de gemeenteraad. 

Sociale huur
In de plannen van de gemeente en woningcorporatie Rochdale staat dat 222 woningen van het ‘Sinjeur Semeynsblok’ worden gesloopt. Ervoor in de plaats komen 385 nieuwe woningen. Uitgangspunt is dat het aantal sociale huurwoningen in Kolenkit Midden minimaal hetzelfde blijft, aldus Van Dantzig. Van de 385 nieuwe woningen wordt 73% sociale huur, 14% middelhuur en 13% vrije sector.

Geen parkeervergunningen
Huidige huurders krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar een gerenoveerde of nieuwe woning. Bij de herinrichting van de wijk ligt volgens de gemeente de nadruk op vergroening. De nieuwbouwwoningen worden uitgesloten van parkeervergunningen om ervoor te zorgen dat de parkeerdruk vermindert en buurtbewoners meer ruimte krijgen, aldus de gemeente. Bewoners van te slopen woningen kunnen wel hun parkeervergunning meenemen naar een nieuwe woning.

Aantrekkelijker en groener
“Na jaren van vernieuwing in de Kolenkitbuurt zijn we nu beland in het ‘Sinjeur Semeynsblok’. Een deel van de buurt waar bewoners al een geruime tijd snakken naar betere woningen”, aldus wethouder Van Dantzig. De plannen zorgen volgens hem voor meer en betere woningen in de buurt, maar dat niet alleen. “We kiezen hier voor verdichten zonder dat het ten koste gaat van een aantrekkelijker en groener leefgebied. We bouwen ook aan een buurt die fijner, veiliger en toekomstbestendig is.” 

Erfgoedwaarde
De 18 karakteristieke Piggelmeewoningen blijven behouden vanwege de ‘erfgoedwaarde’, maar krijgen wel een andere functie. Andere Piggelmeewoningen in de omgeving zijn al gesloopt, of staan op de nominatie voor sloop. Voor de 18 woningen aan het Piet Paaltjenspad wordt gedacht aan ‘voorzieningen met een (maatschappelijke) meerwaarde voor de buurt’. Dat kan ook een commerciële buurtfunctie zijn, aldus een woordvoerder van de gemeente. De precieze invulling zal volgens de woordvoerder pas duidelijk worden zodra Rochdale bij het naderen van de opleveringsdatum in gesprek gaat met potentiële huurders.

De Sinjeur Semeynsstraat, waar ruim 200 woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. (Foto Richard Mooyman)
In rood de woonblokken die op de nominatie staan voor sloop. (Kaart Gemeente Amsterdam)