Sneak peek in Het Schip

Foto: Martine de Vente
Hoogstins2024

Het nieuwe Museum Het Schip gaat over twee maanden open, maar je kunt tijdens 24H West al een kijkje nemen in het vernieuwde gebouw, dat momenteel grondig wordt gerestaureerd en er weer zo uit gaat zien als in de jaren twintig.

In het wereldberoemde gebouw ‘een beeldhouwwerk in baksteen’ van architect Michel de Klerk zat eerst basisschool De Catamaran. Nadat die was verhuisd naar Houthaven, kon hier het museum komen, een lang gekoesterde wens van directie, vrijwilligers en corporatie Eigen Haard.

Wanneer het nieuwe museum precies open gaat, is nog niet bekend. Wat er te zien is, staat in dit tentoonstellingsplan. Hiermee hoopt het museum het aantal bezoekers te verdubbelen van ruim 20.000 naar 50.000.

De verbouwing kost ruim zes miljoen euro, waarvan de helft is gefinancierd door Eigen Haard, de gemeente en de federatie van woningbouwcorporaties. Voor de rest vond het museum fondsen en sponsors. Voor de overblijvende € 750.000 sloot het museum een lening af.