Te veel geluid rond Westergas? ‘DJ draait volume omlaag, portier houdt deur dicht’

Bij gebouwen op Westergas komen geluidsmeetpunten. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op- en rond Westergas worden nieuwe meetpunten voor geluid geplaatst. Het doel is niet om sancties te heffen maar om direct te reageren als er overlast is, aldus een woordvoerster van stadsdeel West.

DJ’s en geluidstechnici kunnen aflezen of zij te veel geluid produceren, aldus Luc Keij van het bedrijf Event Acoustics. Zij kunnen dan meteen het volume lager draaien of ervoor zorgen dat de portier de deur dicht houdt. Een soortgelijk project in Rotterdam heeft volgens hem geleid tot 70 procent minder overlastmeldingen.

Het systeem wordt aangelegd in opdracht van het stadsdeel. Op muren in de Zaanstraat en de Haarlemmerweg wordt het binnen- en buitengeluid gemeten, aldus de woordvoerster. De bestaande meters op huizen en lantaarnpalen worden vervangen. Het nieuwe systeem is ‘slimmer’, want communiceert met metingen bij gebouwen zoals het Westergasterras, Westerliefde, Westerunie, Transformatorhuis, Gashouder, Radio Radio en Pacific.

“Het meetsysteem treedt in werking op het moment dat er in de omgeving te veel geluid wordt geregistreerd”, aldus Keij. “DJ’s en geluidstechnici kunnen dan met kleurcodes zien of zij wellicht te veel geluid veroorzaken. En dan meteen maatregelen nemen.”

Een te hoog geluidsniveau in de omgeving kan volgens Key ook worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een tram, of een auto met harde muziek. De geluidsniveaus worden vastgelegd, aldus Keij. Bij te veel geluid worden volgens hem straks automatisch waarschuwingen verstuurd. “Bij de derde keer gaat er ook een mail naar handhaving.” 

DeWestkrant