Stadsdeel West positief over verbouwing Gashouder

De Gashouder. Hekken en tenten voor evenementen, zoals deze conferentie over bitcoins, zijn straks niet meer nodig. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De plannen voor de verbouwing van de Gashouder zijn positief ontvangen door stadsdeel West. Wel moet Westergas eerst nog onderzoek doen naar de effecten op de grondwaterstand en flora en fauna, zo stelt dagelijks bestuurder Thomas Hermans in een brief aan de stadsdeelcommissie.

Westergas wil een grote kelder bouwen onder de monumentale Gashouder voor een garderobe, toiletten en een opslagruimte. Zo blijft het Klönneplein rond de Gashouder voortaan vrij: het neerzetten van hekken en tenten bij evenementen is dan niet meer nodig.

De Gashouder moet een cultuurpodium worden voor iedereen, zo stelden eigenaren van Westergas Duncan Stutterheim en Lennart Rottier eerder in een gesprek met De Westkrant. De aanpassing van de Gashouder -gemikt wordt op 2025- zou een klein jaar gaan duren. 

Groen licht voor de verbouwing betekent niet automatisch dat er een ander gebruik mogelijk is van de Gashouder voor evenementen, aldus Hermans. Hiervoor moet een aparte omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Hermans schrijft in gesprek te zijn over maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. Westergas heeft hier zelf ideeën voor aangedragen, zoals op een andere wijze omgaan met bezoekersstromen, een goede taxistandplaats en stallingen voor fietsen.