Verscherpt toezicht op ouderenzorg Amsta

Optreden voor bewoners van De Poort in maart 2020, kort na het uitbreken van de coronacrisis. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Amsta onder verscherpt toezicht gesteld. Op 18 locaties in Amsterdam biedt Amsta langdurige intramurale ouderenzorg, maar de stichting slaagt er volgens de inspectie niet in om daar stabiel goede en veilige zorg te geven. De conclusies zijn mede gebaseerd op recente onaangekondigde bezoeken aan De Poort aan de Hugo de Grootkade in West en woonzorgcentrum De Schutse in Slotervaart. 

De inspectie zegt oog te hebben voor eerdere inspanningen om tot verbeteringen te komen. Maar het lukt Amsta onvoldoende om structurele problemen in de kwaliteit van de zorg op te lossen en op andere locaties te voorkomen, zo stelt de inspectie. Amsta krijgt negen maanden de tijd daar nu wel voor te zorgen.

De inspectie constateert dat Amsta tekortschiet in haar interne controle en de analyse en beheersing van risico’s bij het organiseren van goede en veilige zorg. Op verschillende locaties mist de dagelijkse cliëntenzorg aanhoudend stabiele kwaliteit. De leiding zorgt geregeld niet voor voldoende zorgverleners met de nodige deskundigheid om passende zorg en zinvolle dagbesteding te bieden aan ouderen met langdurige zorgproblemen, aldus de inspectie. 

Veelbewogen coronajaar
In een officiële reactie meldt Amsta zich te herkennen in het beeld dat op een aantal normen een versnelling en versterking van de kwaliteitsontwikkeling nodig is. De stichting schrijft ook dat de ‘zorg persoonsgericht is: we kennen onze bewoners, mensen worden gezien en er is warme en liefdevolle zorg.’ Amsta laat weten ‘een veelbewogen coronajaar’ achter de rug te hebben.

DeWestkrant