Heimwee naar de ouderenzorg in de jaren tachtig

(beeld: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam)
Hoogstins

Jetty Voermans -de moeder van journalist Carlijne Vos- richtte in de jaren tachtig de Wijkpost in de Baarsjes op. Vanuit deze post werd de ouderenzorg geregeld, zoals huishoudelijke hulp, medische zorg en Tafeltje Dek Je. Zo konden ouderen langer thuis wonen en hoefden ze niet naar het verzorgingshuis. Toen een uitkomst, maar dit model werd aanleiding voor beleidsmakers om het verzorgingshuis maar helemaal af te schaffen.
Vos beschrijft in dit artikel in De Volkskrant dat haar moeder spijt heeft dat ze ooit heeft meegewerkt aan deze decentralisatie van de ouderenzorg. Nu wacht voor ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen na veel aanmodderen alleen nog maar het verpleeghuis.
Wie herinnert zich nog deze tijd waarin ouderen van de wijkpost een cadeautje en verjaardagwensen kregen op het moment dat ze 75 werden? Vanaf die dag kwamen ze vanzelf in het databestand van de Wijkpost. Iets dat vanwege de privacywetgeving van tegenwoordig ondenkbaar is.