Wel of geen wandelpad over natuureilandjes Erasmuspark?

De natuureilandjes van het Erasmuspark, gezien vanaf de Mercatorstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Je ziet er kuifeenden en hoort de zang van tjiftjaf en winterkoning. In een rustige hoek van het Erasmuspark liggen drie eilandjes waar het barst van het groen en de vogels. Een kleine, wat geheimzinnige wildernis vlakbij de Mercatorstraat.

De eilandjes zijn door sloten lastig toegankelijk. Er ligt alleen een geïmproviseerde takkenbrug. Dat gaat mogelijk veranderen. Stadsdeel West ziet kansen om ‘een mooie natuurroute’ aan te leggen, maar vogelliefhebbers zijn daar minder blij mee. Een brug en natuurpad zou de rust verstoren, zo vrezen ze.

Broedende sperwer
Bezorgde buurtbewoonster Janneke Vorst nodigde stadsdeelbestuurder Ester Fabriek onlangs uit om een kijkje te nemen. Vorst is lid van de Vogelwerkgoep Amsterdam. Het gezelschap zag kuifeenden, boomkruipers en een overvliegende grote bonte specht, zo meldt de vogelwerkgroep. Volgens een van de leden broedt er zelfs een sperwer -een roofvogel- op de eilanden.  

Kijker
De natuurliefhebbers zijn optimistisch na het bezoek: het stadsdeel zou niet per se een brug en natuurpad willen en vooral de biodiversiteit willen verbeteren. Met een informatiebord en een kijker zou je ook van een afstandje van deze natuur kunnen genieten, is een idee.

Onderzoek
Knopen zijn nog niet doorgehakt. Eerst komt er een onderzoek naar hoe de eilanden gedurende het jaar door de dieren gebruikt worden. Pas daarna kan worden bepaald of extra wandelaars de natuur verstoren, zo meldt het stadsdeel over de laatste stand van zaken.

Links de natuureilandjes van het Erasmuspark. (Foto Richard Mooyman)

DeWestkrant