Plan voor meer bomen en natuur in Erasmuspark

Zomer in het Erasmuspark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Buurtbewoners gaan graag naar het Erasmuspark. Om te wandelen, sporten, picknicken of iets lekkers te halen bij paviljoen Terrasmus. Geliefd is ook de speeltuin. Maar het park is ‘sober’ en heeft ‘weinig groenkwaliteit’, zo vindt stadsdeel West. En dat terwijl het er steeds drukker wordt.

De kwaliteit en het aanbod in voorzieningen moet beter, zo schrijft portefeuillehouder Carolien de Heer in een brief aan de stadsdeelcommissie. “Er liggen mooie kansen voor een verbeterde bodemkwaliteit, meer bomen, verhoogde biodiversiteit en een betere waternatuur”, aldus De Heer. 

West werkt aan een ‘visieplan’ om het park toekomstbestendig te maken. Naast ecologische wensen moeten ook wensen uit de buurt een belangrijke rol spelen bij het opstellen van dit plan, zo is de bedoeling. 

Onderzoeksbureau Motivaction heeft opdracht gekregen een enquête te houden onder omwonenden. Zij krijgen een flyer in de brievenbus met een uitnodiging om een vragenlijst online in te vullen. In mei zullen ook parkbezoekers ter plekke worden bevraagd. Voor deze verkenningsfase is 25.000 euro uitgetrokken. 

In het Erasmuspark zijn recentelijk verschillende grote bomen gekapt, vanwege ziekte of gevaar van vallende takken. 

DeWestkrant