Rembrandtpark, vogelparadijs om de hoek

Een rustig hoekje in het Rembrandtpark, gewaardeerd door bezoekers én vogels. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In het Rembrandtpark kun je wandelen, sporten, picknicken, luieren. En vogels kijken en luisteren. Naast gewone soorten als wilde eend, meerkoet, ekster en houtduif, broeden er ook zeldzamere vogels als buizerd, havik, ijsvogel en krakeend. 

Dat blijkt uit tellingen van Teun van Dijk, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark. Sinds 2014 houdt hij bij welke vogels er broeden in zijn geliefde park. Door de jaren heen telde Van Dijk meestal rond de 500 paartjes broedvogels van ongeveer 40 soorten.

Drijfsijs
De benaming drijfsijs mag voor sommige Amsterdammers afdoende zijn, Van Dijk ziet alleen al bij watervogels een scala aan soorten die in het park broeden. Het gaat dan om onder meer waterhoen, Nijlgans, fuut en krakeend. Soms broedt er zelfs de tamelijk zeldzame ijsvogel. Dat gebeurde in 2016 en 2017.

Roofvogels
Roofvogels komen ook voor in het 45 hectare grote park in stadsdeel Nieuw-West, grenzend aan De Baarsjes. Zowel buizerd, havik als sperwer brengen in de bomen soms hun jongen groot. De grote bonte specht voelt zich thuis in het Rembrandtpark, zoals andere soorten die niet gauw in je tuin broeden: boomklever, boomkruiper, zwartkop, tjiftjaf, tuinfluiter en groenling.

Halsbandparkiet
Meer algemene (tuin)vogels als merel, roodborstje, koolmees, pimpelmees, heggenmus en vink zijn in het park ruim vertegenwoordigd. En de halsbandparkiet is er natuurlijk ook. Sommigen vrezen dat deze exotische soort andere vogels zoals spechten verdringt, maar dat is volgens Van Dijk niet het geval.

Stabiel
“Uit de jaarlijkse broedvogeltellingen blijkt niet dat de halsbandparkieten de spechten in het park in de weg zitten; de spechtenpopulatie blijft daar heel stabiel, ondanks de langzame toename van de halsbandparkieten”, meldt Van Dijk op de website van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark. En hij kan het weten, na acht jaar vogels tellen. 

IJsvogel. (Foto gemeente Amsterdam/Alphons Nieuwenhuis)
DeWestkrant