Werkzaamheden fietspad Erasmusgracht voorlopig stilgelegd

Het huidige voetpad langs de Erasmusgracht. Foto: Martine de Vente.
Hoogstins

Carolien de Heer, portefeuillehouder Openbare Ruimte en Groen, heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad aan de Erasmusgracht
voorlopig zijn stilgelegd. Dit staat in haar brief d.d. 20 juni aan de bewoners en ondernemers van de Tijl Uilenspiegelbuurt.
Zoals we eerder schreven was er in de buurt veel onrust ontstaan over de mogelijke aanleg van dit fietspad. De Heer zegt deze zorgen te begrijpen en legt in de brief uit wat er de komende maanden zal gebeuren. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van groot onderhoud in de Tijl Uilenspiegelbuurt. Ze wil gaan kijken of het groot onderhoud en de aanleg van een fietsroute gecombineerd kunnen worden. Op die manier ontstaat ‘een kans om te kijken of er mogelijk een alternatief is voor de fietsroute’.
Vanuit de buurt is de vraag gekomen om de Marieken van Nimwegenstraat te bekijken als alternatieve fietsroute. De Heer geeft aan deze optie ‘serieus te overwegen’, maar plaatst een kanttekening: “Op dit moment is de Marieken van Nimwegenstraat nog niet geschikt als alternatief omdat de straat niet als doorgaande fietsroute is ingericht, maar als rijweg voor auto’s waar ook gefietst wordt. Dit vraagt dus om aanpassingen van de straat. Er moet daarvoor eerst onderzocht worden wat de (on)mogelijkheden zijn om de straat geschikt te maken.” De Heer hoopt in het najaar meer te kunnen vertellen over de mogelijkheden voor fietsroutes.