Mogelijk andere plek voor fietspad Erasmusgracht 

Het huidige voetpad langs de Erasmusgracht. (Foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat kijken of de fietsverbindingen op een andere manier kunnen worden verbeterd als alternatief voor de aanleg van een fietspad langs de Erasmusgracht. Die toezegging deed portefeuillehouder Carolien de Heer dinsdagavond tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie. 

Tegen plannen voor een mogelijk fietspad langs de Erasmusgracht in Bos en Lommer is veel verzet gerezen in de buurt. Een petitie is inmiddels al meer dan 750 keer ondertekend. Buurtbewoners lichtten dinsdagavond hun bezwaren toe. Zij vrezen dat zij straks niet meer rustig en veilig langs de Erasmusgracht kunnen wandelen of ontspannen. En de tijdwinst voor fietsers zou minimaal zijn.

Dagelijks bestuurder De Heer wil de inpassing van de fietsverbinding nu onderdeel maken van het geplande groot onderhoud voor de buurt. Er kan volgens haar worden gekeken naar een andere inrichting van de Marieken van Nimwegenstraat, om daar een betere fietsverbinding te creëren. Dat zal dan mogelijk wel ten koste gaan van parkeerplaatsen in die straat. Zij zal hierover met de buurt in overleg gaan, aldus De Heer. 

De uitkomst dat er toch een fietspad langs de Erasmusgracht komt, hield zij ook open. 

DeWestkrant