West Begroot oogst 45 plannen (tot nu toe)

In ieder geval 50 bewoners willen meer nestkasten in De Baarsjes. (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Vijf plannen van West Begroot hebben tot nu genoeg stemmen behaald om te worden getoetst op haalbaarheid door de gemeente. Als dat het geval is, dan kunnen initiatiefnemers geld krijgen uit het budget van West Begroot dat sinds deze week in de lucht is. In totaal zijn er 45 plannen ingediend.

Bij de plannen die het nu al hebben gehaald, zit er een van een bewoner die meer en vooral duidelijker borden wil met de tekst ‘Brug open, Motor af’ bij de Overtoomse Sluis. Ook populair is het verzoek om meer vogels en minder muggen in De Baarsjes. Dat laatste plan lijkt vaag, maar de aanvrager heeft de vogelbevorderende maatregelen wel op een rijtje, zoals meer nestkasten. Verder is er een aanvraag van de al bestaande initiatieven Buurtlicht in het Westerpark en Kas Keerweer bij de Admiraal de Ruijterweg. De indieners van Kas Keerweer willen bijvoorbeeld smaaklessen bij basisscholen organiseren en de kas laten opknappen.

Stadsdeel West heeft drie ton budget te verdelen over initiatieven van bewoners. Daartoe kunnen zij een plan indienen via de website West Begroot. Halen ze vijftig stemmen of meer voor hun plan, dan kunnen ze geld uit het budget krijgen voor het uitvoeren van de plannen.

Overigens zit Stadsdeel West nog wel te wachten op meer plannen en meer stemmen voor de plannen. Wie dus nog een goed idee heeft: je kunt indienen voor 31 oktober. Ruim twee weken nog te gaan dus.

DeWestkrant