Stadsdeel neemt maatregelen tegen ‘bouwwoede’

Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat op 1 februari in drie buurten een vergunningplicht invoeren voor het plaatsen van bouwobjecten in de straten, zoals dixies en containers. Het gaat om de Vondelbuurt, Helmersbuurt en Overtoomse Sluis.
Het stadsdeel hoopt dat bouwprojecten hierdoor minder parkeerplaatsen in beslag nemen. Verder moeten eigenaren die verbouwen verplicht een bouwbord plaatsen bij het project met daarop informatie over lengte en duur.
Nu kan iedereen een zogenaamde objectvergunning nog gratis online regelen. Straks moet dat bij het Stadsloket. Door de invoering van de vergunningplicht wil het stadsdeel invloed uitoefenen op de aantallen objecten en de duur van plaatsing. Het tarief voor de objectvergunning wordt in de pilotgebieden 236 euro. Doordat de exacte plaats van de objecten straks bekend is, kan er ook beter worden gehandhaafd.
“De maatregelen dwingen aannemers om beter te plannen”, schrijft het stadsdeel in een persbericht. Vaak is het nu zo dat er al containers staan, voor er bouwactiviteiten aan de gang zijn. Ook is voor bewoners onduidelijk hoe lang een project duurt. Daar moet het verplichte bouwbord verandering in brengen.
Het stadsdeel komt met de maatregelen na inspraakbijeenkomsten waaruit bleek dat bewoners veel last hebben van verbouwende buren, zoals van lawaai en bezette parkeerplaatsen door containers.