Actie tegen radicalisering

(Foto: Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stay West heet het actieprogramma van stadsdeel West tegen radicalisering en polarisatie. De aftrap van de campagne is op 19 november in De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade. Die dag is er een panelgesprek met onder meer terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, bijzonder hoogleraar radicalisering Bertjan Doosje en publicist Ibrahim Wijbenga.

Het programma Stay West richt zich onder meer op voorlichting op basis- en middelbare scholen, weerbaarheidstrainingen voor ouders en trainingen voor het herkennen van signalen van radicalisering. ’’Stay West is onze vuist tegen radicalisering en polarisatie’’, aldus stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester.

Volgens Bouwmeester moet iedereen zich veilig en thuis kunnen voelen in Amsterdam-West. ’’Wij hebben een eenduidige boodschap voor moslimjongeren die vatbaar zijn voor radicalisering, voor de joodse gemeenschap die angst en antisemitisme ervaart, voor de autochtone Amsterdammer die een maatschappelijk onbehagen ervaart en voor de moslimgemeenschap die kampt met negatieve beeldvorming en zich niet meer thuis voelt: Stay West.’’

Het bijwonen van de kick-off bijeenkomst op 19 november is mogelijk door het sturen van een mail met vermelding van naam en organisatie naar a.chrifou@amsterdam.nl

DeWestkrant