West verwelkomt nieuwe Sociale Helden

Staatsliedenbuurt, jongerenwerk, ondernemers
Jongeren van B-Challenged.
Hoogstins2024

Stadsdeel West telt weer zes nieuwe sociale helden. Dit zijn startende sociale ondernemers die zich inzetten voor de leefbaarheid in stadsdeel of buurt. Een jury kende de volgende initiatieven een startsubsidie toe:

Cliffordstudio

De Cliffordstudio in de Staatliedenbuurt richt zich op cultuurprojecten en wil de subsidie gebruiken voor aanpassingen aan het gebouw en het aantrekken van nieuwe huurders. Aanvrager B-Challenged weet jongeren en statushouders te vinden voor leerwerktrajecten, zo stelt de jury. Toegekend bedrag 25.000 euro.

De Tuin van Jan

De Tuin van Jan is een stiltetuin in de Jan Maijenbuurt in De Baarsjes. De tuin is aangelegd en wordt beheerd door bewoners. Aanjager Arnoud Hekkens ontwikkelde een verdienmodel op basis van natuureducatie. Toegekend bedrag 25.000 euro.

Labuwa

Initiatiefneemster Khadija Bahara organiseert vitaliteitsworkshops en bootcamps voor kwetsbare bewoners van West. Toegekend bedrag 5.000 euro plus 3.000 euro voor de beste pitch. 

Netwerk Amsterdamse Helden

Netwerk Amsterdamse Helden ondersteunt talentvolle jongeren door hen te koppelen aan een coach. Het plan is om voor hen ook fondsen te werven op basis van no cure no pay. Toegekend bedrag 10.000 euro.

Buro Regen & Water

Buro Regen & Water sluit aan bij Amsterdam Rainproof en zet zich in voor een minder stenige stad. Het bureau adviseert bewoners hoe zij om kunnen gaan met een overmaat aan regenwater in de tuin. Toegekend bedrag 25.000 euro. 

Sociale Kracht van Voedsel

Dit initiatief wil eenzaamheid bestrijden door mensen samen te laten eten. Initiatiefnemers zijn de eigenaren van Ivo’s Kitchen, dat voorheen in De Baarsjes was gevestigd. De etentjes zijn op sfeervolle locaties. Toegekend bedrag 24.160 euro. 

Hier meer informatie over Sociale Helden West.

DeWestkrant