‘Westerpark uitbreiden en meer groen in Haven-Stad’

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het Westerpark kan worden uitgebreid richting Spaarndammerbuurt en de nieuwe woonwijk Haven-Stad moet meer groen krijgen. Dat is de strekking van een motie van GroenLinks, D66 en PvdA die is aangenomen door de gemeenteraad.

In plaats van woningbouw op het rangeerterrein langs de Zaanstraat, moet volgens de motie het Westerpark naar deze plek worden uitgebreid. Hier is ruimte om een ‘groen hoogte-accent’ toe te voegen. Ook zou zo het ‘stedenbouwkundig isolement’ van de Spaarndammerbuurt kunnen worden geslecht.

In de ontwikkelstrategie Haven-Stad is sprake van de bouw van 40.000 tot 70.000 woningen in het havengebied, grotendeels in West en Nieuw-West. Maar in de plannen is weinig plaats voor groen: alleen buurtgroen en enkele wijkparken. De toekomstige bewoners zouden naar het Westerpark moeten gaan om te recreëren.

Zwaar belast park

Maar het Westerpark ligt voor veel toekomstige bewoners op relatief grote afstand en is bovendien al zwaar belast, aldus de motie. De partijen pleiten ervoor om te onderzoeken of er een volwaardig stadspark kan komen in Haven-Stad zelf.

Onbebouwd

Ook moet dus worden onderzocht of het Westerpark kan worden uitgebreid. Dat kan door het spooremplacement bij de Zaanstraat (grotendeels) onbebouwd te laten. In eerdere scenario’s was hier sprake van woningbouw. Ook moet de Brettenzone -het groen langs het spoor tussen Sloterdijk en Halfweg- worden versterkt.

Woontoren

De gemeenteraad besliste onlangs ook dat projectontwikkelaar Pinnacle van onder andere Prins Bernhard jr. geen woontoren mag bouwen naast de bestaande voormalige ING-toren langs de Haarlemmerweg. Het terrein is nu een parkeerplaats, maar kan mogelijk in de toekomst worden veranderd in een groene entree naar het Westerpark vanuit Bos en Lommer.

DeWestkrant